Svårt att hitta bra foder till laxmolten

Bergeforsens laxodling har svårt att få tag på foder som passar de fiskyngel som ska bli laxsmolt, som ska vandra ut i havet. Fodertillverkarna inriktar sig på de odlare som föder upp fisk som ska ut i affärerna, berättar Lars Hedman som är chef i Bergeforsen.

Det finns forskare som tror att de alltför feta laxsmolten får svårt att klara sig i havet och att det därför blir få som kommer tillbaka.