Västernorrlands län är det rödaste i hela Sverige

I alla länets sju kommuner har socialdemokraterna makten med stöd av vänsterpartiet, och i ett fall även av miljöpartiet. Alla andra län har minst en kommun med borgerligt styre, eller styre över blockgränsen.

En av förklaringarna är att flera av länets kommuner är gamla industrisamhällen, tror Göran Boustedt, statsvetare på Mittuniversitetet.

Andra förklaringar till att socialdemokratin är stark i länet är utflyttningen som gjort att Västernorrland har en hög medelålder och socialdemokraterna är starka bland äldre väljargrupper.

Härnösand sticker ut i jämförelsen, där styr socialdemokraterna med hjälp av vänsterpartiet och miljöpartiet och genom åren har staden haft även borgerligt styre. Enligt Göran Boustedt handlar det om att Härnösand inte är någon klassisk industristad.