Eldningsförbud i Ånge kommun

Räddningstjänsten i Ånge kommun beslutar om eldningsförbud utomhus från och med i dag, den 7 augusti 2006.

Eldning utomhus är förbjudet i hela Ånge kommun. Grillning är tillåten bara i en för ändamålet framtagen grill eller vid särskilt iordningställda grillplatser. Räddningstjänsten kan i enskilda fall besluta om undantag från denna föreskrift

Förbudet träder i kraft 2006-08-07 och gäller tills beslutet upphävs, meddelar räddningstjänsten i Ånge kommun.