Planerad fiskodling hotar havsmiljön

En planerad fiskodling vid Ullångersfjärden hotar havsmiljön i Höga Kusten.
Utsläpp av salter från odlingen kan innebära att havsvattnet kan bli grumligare och att alger kan kväva andra levande organismer.

Hans Kautsky, marinbiolog vid Stockholms Universitet.
Reporter: Henrik Bergström.