Klartecken för järnvägsbygge i Ådalen

Bygget av en helt ny järnvägssträcka i Ådalen fick klartecken av regeringen på måndagen.

En grusentreprenör hade överklagat järnvägsplanen för sträckan. Företaget använder en grustäkt som ligger i anslutning till den nya järnvägen. Med efter regeringsbeslutet kan den 22 kilometer långa sträckan Härnösand-Veda börja byggas.

Bygget beräknas kosta närmare två miljarder kronor. 11 av de 22 kilometerna kommer att gå genom olika tunnlar. Dessutom byggs en 800 meter lång bro över Älandsfjärden norr om Härnösand.