Överskott över förväntan i Örnsköldsvik

Örnsköldsviks kommun ser ut att visa upp ett plus på 51 miljoner kronor för 2006.

Prognosen är knappt 30 miljoner bättre än budget och beror framförallt på lägre kostnader och på en befolkningsökning som ger kommunen högre skatteintäkter.