Språk stoppar alkoholservering

Hotellägare i Näsåker får inget alkoholtillstånd.
Kommunen menar att det holländska paret kan för dålig svenska för att få servera alkohol.
Så nu riskerar hotellet att läggas ner.

Det sa Henja Timmerman och reporter i inslaget var Marcus Olofsson.
I senare sändningar hör du också alkoholhandläggaren i Sollefteå bemöta dom här uppgifterna.

Marco och Henja Timmerman flyttade i juni från Holland till Näsåker för att driva ortens hotell.
Men nu riskerar alla deras planer att gå i stöpet.
Sollefteå kommun kräver nämligen att dom måste kunna svenska innan dom kan få tillstånd att servera alkohol.

För att få ett serveringstillstånd måste den som söker genomgå ett prov där han eller hon visar upp att man har tillräckliga kunskaper om den svenska alkohollagstiftningen.

Både Marco och Henja Timmerman har dom kunskaperna.
Men det räcker inte. Sollefteå kommun kräver dessutom att de gör provet på svenska.

Du måste ha kunskaperna om den svenska alkohollagen och den har jag, säger Henja Timmerman. Jag vet vad jag kan och inte kan göra. Därför är det inte viktigt att provet måste vara på svenska.
Om du åker till Holland kan du inte prata holländska på två veckor. Vi har ett problem eftersom vi har alldeles för kort tid på oss för att lära oss den svenska som finns i alkohollagstiftningen, säger Marco Timmerman.

Nu ska paret Timmerman göra provet i Örebro istället. På engelska.
I Örebro spelar det nämligen ingen roll om provet inte är på svenska, säger Leif Andersson som är alkoholhandläggare i Örebro kommun.

Tiden är knapp och paret Timmerman känner att de måste få serveringstillståndet snart för att kunna vara kvar.
Vi hoppas att få tillståndet inom en månad, annars måste vi sälja hotellet och flytta tillbaka till Holland, säger Henja Timmerman.