Kritik mot prematuren i Sundsvall

Överbeläggningen på Sundsvalls sjukhus prematur, avdelning 45, är en fara - både för barnen och personalen.
Den bedömningen gör Arbetsmiljöverket efter inspektioner på avdelningen.

Sa Ewa Lööv, klinikchef på prematuren på Sundsvalls sjukhus.
Och senast den tolfte oktober vill Arbetsmiljöverket ha in ett yttrande från sjukhuset.
Reporter: Henrik Bergström

__________________________________________________________________________

Ja, som mest har det i år funnits 21 patienter på avdelning 45, som vårdar för tidigt födda barn.

Och det här på en avdelning som egentligen bara har tolv vårdplatser.

Från Arbetsmiljöverkets sida ser man mycket allvarligt på överbeläggningarna, då de sedan flera år tillbaka är mer regel än undantag.

Och den psykiska stress som personalen utsätts för i och med överbelastningen kan leda till medicinska felbedömningar som äventyrar patienternas säkerhet.

Därför kräver nu myndigheten att sjukhuset ska göra en riskbedömning och så snart som möjligt åtgärda de brister som finns.

Och enligt barnklinikchefen Ewa Lööv så är arbetet redan igång. Hon har varit i kontakt med sjukhusledningen och den har förståelse för läget på prematuren.