Långa väntetider för unga brottsoffer

Barn under 18 år som utsätts för vålds- eller sexualbrott ska enligt lag inte behöva vänta längre än tre månader på en brottsutredning, från det att man hittat en skäligen misstänkt för brottet