Ungdomar i Härnösand och Sundsvall berättar om sina liv

Unga i Härnösand och Sundsvall kommer den här veckan att kunna svara på frågor om sin hälsa, hur de upplever skolan och hur de ser på sin fritid.

Kommunerna vill få ökad kunskap om ungdomarnas levnadsvillkor och har därför tagit hjälp av Ungdomsstyrelsen för att skicka ut en enkät på nätet.
Med enkätsvaren som underlag kan kommuner fatta beslut som bygger på hur unga verkligen har det i den egna kommunen.