Ådalsbanan tar form

Nu börjar den nya järnvägen Ådalsbanan ta form på riktigt.

Den här veckan och nästan hela oktober kommer 200 man att jobba med att byta järnvägsspår på den tre mil långa sträckan mellan Veda och Bollstabruk.

Den nuvarande skarvrälsen byts ut mot ny helsvetsad räls och träsliprarna ersätts av betong. Man beräknar att hinna lägga 2 kilometer nya spår per dygn.