Fiskodlingar möter motstånd

Ett företag planerar nu att bygga fyra fiskodlingar i Ullångersfjärden.

Planer som möter hårt motstånd från bybor.

Ålands fiskförädling heter ett företag som nu planerar att bygga fyra fiskodlingar i Ullångersfjärden. Den här typen av odlingar är kontroversiella eftersom de av många anses påverka miljön negativt.

Anette Lundqvist är styrelseledamot i Salsåkers byalag och en av dem som reagerat starkt på företagets etableringsplaner.

- Det här kan skada varumärket Höga Kusten och inte bara ur miljösynpunkt, utan också när det gäller turismen och besöksnäringen, säger hon.

Men Sten-Åke Carlsson som är miljökonsult för Ålands fiskförädling tycker att oron är överdriven.

- Visst kan det bli en liten påverkan runt själva odlingarna, men det är så stora vatten att det inte ens kommer att kunna mätas, säger han.

Salsåkers byalag har nu skickat in en protestlista med cirka sextio namn till Länsstyrelsen som har att fatta beslut i tillståndsfrågan.