Unga konfirmander ska locka fler att konfirmera sig

Sollefteå-Boteå församling konfirmerar 12-13-åringar för att försöka bryta trenden med att det är allt färre som konfirmeras