BB kan missa viktig information i gamla journaler

Det är bara information från 2004 och framåt som finns med i landstingets datoriserade journalsystem för mödrahälsovård och förlossningar.

Komplikationer och problem som uppstått tidigare och finns i dom gamla pappersjournalerna kan alltså missas helt.

På förlossningen i Örsköldsvik dog ett barn i somras och bristande information om tidigare komplikationer kan vara en orsak.