Låga halter dioxin hos mariebergare

Kontrollerna av människor som vistats och arbetat i och omkring det dioxinförorenade f d sågverksområdet i Marieberg i Kramfors kommun visar inga förhöjda värden av dioxin, jämfört med en kontrollgrupp av människor från andra orter.

Det resultatet presenterade Tohr Nilsson från Yrkesmedicinska kliniken i Sundsvall vid en presskonferens i Marieberg under torsdagen.

Det är 8 personer och lika många kontrollpersoner som har testats. I undersökningsgruppen fanns de som jobbat mest intensivt inne i det s k torkhuset där man uppmätt dom allra högsta halterna av dioxin, på en del ställen upp till 45 miljoner iteq dioxin, att jämföra med gränsvärdet för industrimark som är 250 iteq.

Man har också testat några boende i området samt några personer som bott en längre period på husvagnscampingen intill området.

Resultatet visar på en viss förhöjning med åldern, vilket visar att dioxinet blir kvar i kroppen. Men i övrigt finns inga förhöjda värden och i flera fall har kontrollpersonerna högre värden av dioxin än Mariebergsborna.

Det kan bero på den kost man äter, ingen av dom undersökta kommer t ex upp i sådana värden som man brukar hitta hos dem som äter östersjöfisk flera gånger i veckan.

Jan Sahlén som är ordförande i Köja Marieberg Lokalhistoriska förening som arrenderar området och husen är mycket glad och lättad av beskedet. Men ännu är det för tidigit att låsa upp byggnaderna igen för att fortsätta arbetet där, säger han. Just nu pågår även en studie av själva området med mark och luft och det kommer troligen att mynna ut i beslut om hur man ska sanera eller kanske försluta området där det finns mest dioxiner.