Swedbank förhandlar om fortsatt service till glesbygden

Swedbank, dvs före detta Föreningssparbanken, backar när det gäller att ta bort servicen till glesbygden.

Tidigare idag har vi berättat att när banken vid årsskiftet säger upp avtalet med Svensk Kassaservice så försvinner också möjligheten för bankens kunder att sköta sina ärenden via lantbrevbärare.

Idag berättar Kjell Hedman, vice vd i Swedbank, att banken nu bestämt att återigen ta upp förhandlingar om att ha banktjänster hos lantbrevbäraren.