Mängder av journalsystem skapar röra inom vården

Landstinget håller på att lämna de gamla pappersjournalerna och lägger istället journalerna på data.

Men det finns inte bara ett system, utan flera olika som används nu, och som inte kan samordnas med varann.

I går berättade vi om Obstetrix som är det journalsystem som används vid mödravårdscentraler och förlossningar, men inom alla olika enheter i sjukvården används en mängd helt olika system.