RSMH kräver Alnöbro utan hopp

RSMH i Timrå, Riksförbundet för social och mental hälsa,  kräver att Vägverket vidtar skyddsåtgärder på Alnöbron för att förhindra att människor tar sina liv där.

Enligt RSMH är Alnöbron är en av de broar i Sverige där flest personer tar livet av sig.

De menar att Vägverket borde följa andra exempel där man satsat på förebyggande säkerhet vid broar, och där man lyckats minska dödligheten.

RSMH har tagit upp frågan med Vägverket tidigare men tycker att en eventuell lösning har dröjt, nu kräver RSMH i ett brev till Vägverket att frågan ska prioriteras högre.