Läkare i Sundsvall fick erinran

En läkare i Sundsvall får en erinran av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd sen han missat att läsa en patientjournal ordentligt.

Läkaren skrev ut medlet trots att det i hennes journal stått att hon är överkänslig för just det preparatet.

Kvinnan drabbades av en kraftig allergisk reaktion och tvingades får ytterligare vård och medicinering för att bli av med besvären.

HSAN ger läkaren en erinran, den lindrigaste formen av disciplinpåföljd.