Fabrikerna i Domsjö samarbetar med Japan

Domsjö fabriker kommer från och med idag att samarbeta med ett japanskt bolag.

Samarbetet innebär bland annat att fabriken i Domsjö som tillverkar dissolvingmassa, får tillgång till ett viktigt patent.

Samarbetet väntas främst stärka Domsjö fabrikers konkurrenskraft i utlandet.