Populärt byta till miljövänligare bränsle i länet

Många västernorrlänningar utnyttjar möjligheten att söka bidrag för att gå över från el och olja till miljövänligare bränsle för  att värma upp sina hus. Intresset har varit så stort att man fått anställa ytterligare en person för att hantera ärendena