Dålig hjälp för arbetslösa ungdomar

Ungdomsarbetslösheten i Örnsköldsvik ligger i dag på nästan 10 procent, det samtidigt som det finns en mängd olika verksamheter som ska hjälpa ungdomar att hitta jobb.

Jenny Berglund från Örnsköldsvik är tjugo år och hon tror att hon kommer behöva flytta för att få jobb.

Jenny Berglund är arbetslös och har varit det mer eller mindre sedan hon gick ut gymnasiet förra året.

Hon skulle vilja se en större samordning av de instanser som hjälper arbetslösa ungdomar och pekar också på att hon själv kan ha missat kurser hon velat gå.