Nobelpristagare 1954: Ernest Hemingway

Publicerat torsdag 2 mars 2006 kl 09.24

P1 fredag 3 mars kl 11.35 och 5/3 kl 13.35

Ernest Hemingway tilldelades Nobelpriset 1954 med följande motivering: ”för hans kraftfulla och inom nutida berättarkonst stilbildande mästerskap, senast ådagalagt i The Old Man and the Sea”...

Barbro Ståhle Sjönell om Ernest Hemingways novellkonst:

Många menar nog att det är på kortprosans område Hemingway är den store banbrytaren. Ett halvt dussin av hans noveller är återkommande antologinummer, och dit hör ”Berg som vita elefnter” (Hills like White Elephants”), som ingick i samlingen Män utan kvinnor från 1927 (Men without Women). Att han nådde ett sådant mästerskap i det lilla formatet hänger kanske samman med att han började som journalist och reporter. Då fick han lära sig att på ett begränsat utrymme återge starkt laddade scener. Typiskt för hans noveller är det nära sambandet mellan stil, miljö och gestalter. Stilen har beskrivits som enkel och stram med ett generöst utrymme för ”läsning mellan raderna”. Hemingway har själv sagt att han försökte skriva enligt isbergsprincipen - de sju åttondelar av berget som ligger under ytan skall inte synas, men anas ändå.
Det är svårt att låta bli att associera till isberget i titeln ”Berg vita som elefanter”. I alla händelser ger novellen ett praktexempel på just den här tekniken. Huvudpersonerna, mannen och kvinnan som samtalar, tvingar varandra att läsa mellan raderna. Det tvingas också läsaren göra - och i det här fallet lyssnaren.  ”Berg vita som elefanter” har tolkats på olika sätt. Några har knutit an till Hemingways eget liv, eftersom man har hittat ett utkast till novellen skriven i jagform, som utgår från en resa han företog med sin dåvarande hustru Hadley mellan Pamplona och Madrid. Andra betonar temat om livsvalet vid järnvägskorsningen, placerad mellan de karga bergen och den fruktbara flodbädden. Andra intresserar sig för dialogens struktur som kan påminna om en fuga, där temat uppträder i olika stämmor.

Novellerna ”Berg som vita elefanter” och ”Ett snyggt ställe med belysning” finns i boken Ernest Hemingways noveller, utgiven på Bonniers förlag 1955.