Miljoner till miljöprojekt

Ett miljöprojekt som ABB är inblandat i har fått 15,4 miljoner kronor från EU:s miljöfond LIFE.
Projektet, där också Akzo Nobel, Stora Enso och Chalmers tekniska högskola ingår, ska ta fram en ny metod för att mäta hur mycket olika industriprodukter påverkar miljön. Miljöfonden LIFE har totalt beviljat bidrag på 80 miljoner kronor till olika miljöprojekt i Sverige.