Ändrade regler för hundar i länet

Vid årsskiftet blir det svårare att ställa ut sin hund. Då försvinner de hundutställningar man kan delta i utan att anmäla sin hund i förväg, de så kallade drive in-tävlingarna.
Det är Kennelklubben som har beslutat att stoppa drive in-tävlingarna, och en av orsakerna är att tävlingarna lockar fler hundägare än Kennelklubbens och Brukshundklubbarnas egna officiella hundutställningar. En drive in-tävling är en enklare hundutställning med låga startavgifter dit hundägare kan anmäla sig direkt på tävlingsdagen. De officiella tävlingarna betalar dyrt för bland annat etablerade domare och tävlingsbankett, och om inte tillräckligt många hundar anmäls blir det svårt rent ekonomiskt att arrangera den typen av tävling. Därför stoppar nu Kennelklubben drive in-tävlingarna med förhoppningen att det ska få fler hundägare att i stället ställa ut på Kennelklubbens och Brukshundklubbarnas officiella tävlingar.