Västerås Stad ber de äldre om ursäkt för informartion om resträning

I samband med att Flexlinjen infördes i Västerås så gick det ut information till dom äldre att de kunde få träna sig i att åka buss genom Västerås Stad.

Att använda sig av en restränare är frillvilligt men många äldre har uppfattat det som att Västerås Stad anser att de äldre är dumma i huvudet och inte vet hur man gör när man ska åka buss.

Åsa Engström restränare i Västerås ber nu om ursäkt för de missförstånd som har kunnat uppstått. Och säger till P4 Västmanland:

- Jag vill faktiskt be om ursäkt för om informationen kom fram så att man känner så. För det är inte alls meningen. Utan det här är på helt frivillig basis. Man tar kontakt med mig, vi uppsöker inte någon för det, utan alla tar kontakt med mig, via Samtrafik.

Det var i mitten av september som Flexlinjen började rulla i Västerås, och linjen vänder sig till tre olika grupper: alla som är beviljade färdtjänst, de som fått en sjukresa beviljad genom Samtrafik och de som är över 65 år. Samtidigt som Flexlinjen startade så gick Västerås Stad ut och informerade om att man kunde anmäla sig för att få hjälp av en restränare. Resträningen är alltså tänkt som en frivillig service till dem som av olika skäl kanske inte har åkt buss på länge.