'Det känns väldigt bittert'

Socialchefen i Fagersta, Christina Kaloinen, är besviken över att föreståndaren för stödboendet Tröskeln för missbrukare lämnade hemmet obemannat. Särskilt som föreståndaren tidigare har engagerat sig så mycket för missbrukarna i Fagersta.
Boendet tvingades stänga sedan föreståndaren plötsligt försvunnit och lämnat hemmet obemannat. Sedan dess har kommunen försökt få kontakt med honom utan resultat. Christina Kaloinen säger till P4 Västmanland att en möljlig förklaring till att föreståndaren försvann är att det blev en konflikt mellan honom och personalen. Vid ett möte i socialnämndens arbetsutskott under eftermiddagen beslutade man att ge Socialförvaltningen i uppdrag att se över möjligheterna att starta ett nytt boende, antingen i samarbete med någon annan part, eller i egen regi. Förhoppningen är att det ska vara klart till oktober. De missbrukare som bodde på Tröskeln har flyttats till annat boende.