Dement Salakvinna fick överdos insulin

En kvinna på ett kommunalt demensboende i Sala fick i september av misstag en för hög dos insulin.

Hon fördes akut till Centrallasarettet i Västerås för vård i tre dygn.

Överdosen insulin var ett missförstånd mellan den ordinerande läkaren och den sjuksköterska som gav insulinet.

Nu har händelsen anmälts till Socialstyrelsen enligt lex Maria.