Småhus något billigare

Priserna på småhus i Västmanlands län har sjunkit för första gången på länge.
Priserna sjönk med 4 procent de senaste tre månaderna jämfört med samma period förra året. Det visar en undersökning som Statistiska Centralbyrån och Lantmäteriet gjort.