Nallebjörn ska bryta segregationen

Doris är en av två nallebjörnar som ska föra barn från olika områden i Västerås närmare varann.

På förskolorna i Dingtuna och Bäckby vill man bryta segregationen i bostadsområdena.

Förskollärare Gunilla Johansson på Bäckby Norra förskola förklarar:

- En segregation finns i Dingtuna, det finns inte speciellt mycket barn som kommer från andra länder där. Här har vi mycket barn som kommer från andra länder och inte så mycket svenska barn, säger hon.

Hon hoppas att barnen ska upptäcka en annan värld än den de själv lever i. Bland annat ska barnen göra besök på varandras förskolor. Och dessutom håller de kontakt med varandra genom björnarna Doris och Björn Bäckby.