Dålig satsning på valinformation

Bara ett parti satsar aktivt på information till utländska medborgare och invandrare inför de lokala valen.
I förra valet röstade bara en tredjedel av de utländska medborgarna i Västmanlands landstings- och kommunalval. Och även i invandrartäta bostadsområden var valdeltagandet lågt. Valdeltagandet i dessa grupper var lågt över hela landet, även om Västmanland låg lite under genomsnittet. För att öka valdeltagandet bland invandrarna så har regeringen gett partierna pengar för att öka den politiska informationen inför valet. Med mer information hoppas man på att få fler invandrare att rösta. Men vår rundringning till de partier i länet som är representerade i riksdagen visar, att de flesta partier inte är särskilt aktiva när det gäller att nå ut till invandrare. Flera av partierna nöjer sig med att deras partis valprogram är översatt till andra språk, men verkar inte söka aktiv kontakt med invandrarväljarna. Ett undantag är Socialdemokraterna i Västmanland som för regeringens pengar har anställt fem partimedlemmar på heltid de fem sista veckorna före valet. Dessa fem personer, som alla har invandrarbakgrund, ska aktivt söka upp invandrare genom att bland annat besöka invandrarföreningar och förklara hur det går till att rösta.