Myggplåga även i Huddunge

Myggen har nu invaderat även Huddunge utanför Heby. Invånarna i området säger att det är olidligt och att det knappt går att vara ute i längre perioder och nu vill de se åtgärder mot myggen.
Men för att kunna bespruta området som man har gjort i områdena kring Tärnsjö och Österfärnebo behövs det mer information om myggen och myggens utveckling, det säger Rolf Edlund, kommunalråd i Heby kommun till P4 Västmanland.