Surahammar maler ner skräpmaten

I Surahammars kommun har hälften av hushållen matavfallskvarnar.

Där bidrar matavfallet till att förbättra rötslammet och producera metangas som används i värmeproduktion.

Avfallskvarnar i hushållen skulle kunna minska soptransporterna och göra avfallshanteringen enklare, anser förespråkarna.

Kvarnen sitter under vasken. Den river sönder biologiskt hushållsavfall, som sedan spolas ut som en välling - och precis som diskvattnet följer med ledningarna till reningsverket.

Men risk för missbruk och stopp i ledningarna är ett par av argumenten emot avfallskvarnar.

Men Inge Karlsson, vd för Surahammars Kommunalteknik är nöjd. Transporterna på landsväg har också minskat dramatiskt säger han.