Många viktiga miljöfrågor i Västmanland

Energi och miljöfrågor diskuterades när Mälardalsrådets miljöutskott nyligen besökte Sala.

Sala kommuns stora satsningar på just energilösningar lockade folk.

En 20-mannatrupp från flera av Mälardalsrådets 40-tal kommuner kom på besök, och utskottets ordförande Jan Valeskog underströk mångfalden av problem inom miljöområdet.

- Ja inte minst kollektivtrafiken över länsgränserna är värd att arbeta på, säger han.

Annars handlade salabesöket mycket om pelletseldning i kraftvärmeverk, enligt Valeskog.