Gravid kvinnas dödsfall ska granskas

Nu ska Socialstyrelsen granska fallet med den gravida kvinna i Västmanland, som tidigare i höstas dog i väntan på ambulans.

Kvinnans make och en granne ringde vid två olika tillfällen till SOS Alarm, och begärde ambulans.

Men efter bedömningar av sjuksköterska, kom SOS Alarm fram till det inte behövdes någon akuthjälp.

Först vid tredje påringningen så skickades en ambulans, men då var det för sent.

SOS Alarm har gjort en egen utredning av händelsen, och kommit fram till att det inte begåtts något fel.

Men socialstyrelsen vill ändå granska händelsen. Därför har socialstyrelsen begärt att

ansvariga inom primärvården i Västmanland, ska göra en anmälan enligt Lex Maria, det vill säga en anmälan om misstänkt felbehandling. En sådan anmälan har nu kommit in till socialstyrelsen, som nu alltså gör en egen granskning.