Nybyggnation kan bli aktuellt i Sala

Fem stora områden med arrendetomter i Sala ska nu detaljplaneläggas. Det blir ett omfattande arbete som väntas pågå i över tre år. Första området blir Sandviken söder om Långforsen.

Håkan Svärd är planarkitekt och han menar att resultatet av att man får detaljplaner för områdena kan bli nybyggnation.

- Främst handlar det om att ge dem som idag har arrendetomter möjligheten att köpa sina tomter och kanske också köpa till ytterligare mark, men även tomter för nybyggnation kan bli resultatet av att områdena får detaljplaner, säger han.

Övriga områden som ska detaljplaneläggas efter Sandviken är Arnebo, Viksberg, Ekebyäng och Skuggan.