Friskoleföretag vill tiga om vinsten

Ett av Sveriges största friskoleföretag, Vittra, vill starta en ny friskola i Västerås. Men Vittra vill ta ut högre vinster från sina skolor än vad de egna lärarna och föräldrarna får veta. Dessutom vill man att skolcheferna ska hålla tyst om de verkliga vinsterna.
Vittra vill ta ut högre vinster från skolorna än vad de egna lärarna och föräldrarna får veta, visar ett internt dokument från företagsledningen som P4:s Stockholmsredaktion har läst. I dokumentet, som Vittras skolchefer skulle skriva under, stod det att skolcheferna skulle hålla tyst om de verkliga vinsterna. Kontraktet som ledningen för friskoleföretaget Vittra ville att skolcheferna skulle skriva under i våras är mycket kontroversiellt. I debatten kring friskolorna har ju många kritiker menat att det är svårt att överhuvud taget kombinera en bra skola med krav på vinst. Som svar har då de största friskoleföretagen sagt att vinsten det rör sig om ligger på fem till sju procent, och att det är möjligt att att ta ut om bland annat lokalkostnader hålls nere och lärarna arbetar annorlunda än i de kommunala skolorna. Men kontraktsförslaget som Vittra lade fram i våras visar att friskoleföretagets verkliga mål är högre än så; lönsamhetsmålet är 13 procent för grundskola och gymnasium. En som siffra som skolcheferna inte får nämna för skolans medarbetare, föräldrar eller elever. I det slutliga kontraktet som skrevs under av skolcheferna har den känsliga informationen om lönsamheten lyfts ut till särskilda kontrakt mellan VD och friskolornas skolchefer. Skolan i Västerås ska heta Holmelins och ägs av ett bolag som heter Törnskogens utbildning Aktiebolag, men som tillhör Vittra. Skolan har redan blivit godkänd av Skolverket.