Kritik mot långsam domare i Västmanland

En domare vid Västmanlands tingsrätt får skarp kritik av Justitieombudsmannen, JO.

Det handlar om tre tvistemål i Köping, där det dröjde upp till sju år innan tingsrätten avslutade ärendena.

Dröjsmålet skadar förtroendet för rättsväsendet, menar JO.

Det började redan 1998, då ett företag i Köping lämnade in en ansökan om betalningsföreläggande till tingsrätten. Sen kom ytterligare en ansökan samma år, och en tredje året därpå 1999. Det handlade om relativ små belopp, några tusen kronor i två av fallen.

På Köpings tingsrätt hade man väldigt mycket att göra, så därför var tingsrätten väldigt långsamma med att ta tag i ärendet. I ett par fall begärde man in papper från parterna, å i ett fall höll tingsrätten till å med en förberedande förhandling. Men sen hände det inte mycket.

Det var först i oktober förra året som tingsrätten avslutade fallen. Då hade det gått sju år sen den första ansökan kom in, och Köpingsföretaget hade dessutom skrivit till tingsrätten flera gånger å frågat varför det tog sån tid, utan att få svar.

Det här är fullständigt oacceptabelt konstaterar JO, oavsett den hårda arbetsbelastningen på tingsrätten.

Det var först när den rådman som hade hand om ärendet skulle gå i pension, som han avslutade fallet.

Högste chefen för Västmanlands tingsrätt, lagmannen Per Kjellson, har skrivit en inlaga till JO, och menar att ”det är pinsamt och oförsvarligt att målen har legat så länge utan åtgärd.”

Det är alltså rådmannen i Köping som får kritik nu, men vilket ansvar högsta chefen, lagmannen har är inte klart än. JO kommer att utreda den frågan längre fram.