Hemliga avbetalningsplaner för ABB-pensionerna

Före detta ABB-cheferna Percy Barnevik och Göran Lindahl följer en avbetalningsplan för att betala tillbaka delar av sina jättepensioner. Men trots bolagets tal om ökad öppenhet efter pensionsavslöjandena, är det oklart hur planen ser ut och mycket som hittills har betalats tillbaka.
Enligt tidningen Finans Vision har Barnevik bara betalat tillbaka runt en tiondel av beloppet - och det är inte säkert att han kommer att ha betalat tillbaka allt före årsskiftet. ABB säger från officiellt håll att detaljerna i återbetalningsplanen är en sak mellan de båda före detta direktörerna och styrelsen.