Waldorfskolan i Västerås riskerar vite

Waldorfskolan i Västerås riskerar att tvingas betala mellan 10 000 och 50 000 kronor i så kallat vite. Det är Skolverket som hotar sammanlagt drygt 40 skolor i landet med vite, eftersom skolorna trots påminnelse inte lämnat in betygsuppgifter för de elever som slutade grund- eller gymnasieskolan i våras.
Uppgifterna skulle ha varit inskickade i mitten av juni, och förseningarna försvårar Skolverkets arbete med statistik. Skolorna har nu tre veckor på sig att skicka in uppgifterna för att slippa vite.