Sätra Brunn kan få ny ägare

Kurorten Sätra Brunn kan nu vara på väg att få en ny ägare. I dagarna kommer en grupp företagare med förre huvudredaktören på Vestmanlands läns Tidning, Anders Ahlberg som ledare, att lägga ett bud på brunnen, erfar P4 Västmanland.
Sätra Brunn gick i konkurs för snart ett år sen. Och under våren och sommaren har flera olika intressenter räknat på möjligheten att ta över den drygt 300-åriga brunnen. Bland andra har ett större försäkringsbolag visat intresse för anläggningen. Men aktivast har den grupp på tiotalet personer - främst företagare - varit som haft VLT:s just avgångne huvudredaktör Anders Ahlberg som ledare. I gruppen finns ytterligare VLT-medarbetare men ockå en rad företagare med verksamhet som väl skulle passa in i brunnens nuvarande verksamhet där friskvård, rehabilitering och konferenser är de viktigaste ingredienserna. Sätrabrunn försattes alltså i konkurs för andra gången på några år i september i fjol. Den första konkursen innebar slutet för Uppsala universitet som ägare av brunnen. Istället bildades en stiftelse under ordförandeskap av förre landshövdingen Jan Rydh och med ett antal företag som intressenter. Men efter knappt två år var det dags igen. Den andra konkursen som nu visade ett underskott på 12 miljoner kronor. Konkursförvaltaren Kurt Sjölander fortsatte att driva verksamheten men minskade personalstyrkan drastiskt. Vid konkursen fanns över 40 personer anställda - idag är man en handfull. Men nu börjar tiden rinna ut. Längre än fram till månadsskiftet september oktober räknar inte Sjölander med att driva verksamheten utan har det tills dess inte kommit någon ny ägare så läggs Sätra brunn i malpåse. Men nu ser det utsom om det kan bli nya ägare av brunnen när Anders Ahlberg går från redaktörsjobbet på en av landets äldsta dagstidningar till uppdraget som ledare för landets äldsta brunn.