Ett steg närmare snabb Dalabana

Nu finns det ett färdigt förslag för hur Dalabanan, järnvägen mellan Stockholm och Mora, ska byggas ut och bli snabbare.
Det är intresseföreningen Bergslaget, med folk från ett 30-tal kommuner, som format förslaget. Och Heby och Sala har gått ihop med tre Dalakommuner för att sätta press på Banverket och få pengar till utbyggnaden. - Det är väldigt viktigt att vi går samman och klargör vikten av en utökad kapacitet på banan, säger kommunalrådet i Heby, Rolf Edlund till P4 Västmanland. Enligt förslaget ska spåren byggas ut så att det blir möjligt med mötestrafik mellan Sala och Uppsala. I så fall kan tågen stanna i Heby. Restiden blir betydligt snabbare; Sala-Stockholm på mindre än en timme, om utbyggnaden blir enligt förslaget. Och det är en fördel för alla, menar Rolf Edlund: - En snabbare Dalabana gagnar hela Västmanland och Dalarna eftersom man snabbt kan komma till Uppsala och Arlanda.