Personal hotades med sparken

Personalen på Dingtuna förskola hotades med sparken efter att ha skickat ett brev till de ansvariga i kommunen där de protesterade mot nedskärningar, skriver VLT.
Som svar skickade arbetsgivaren en skriftlig erinran där man anklagade personalen för illojalitet och för att ha brutit mot anställningsavtalet. Bakgrunden är att föräldrar till barnen på förskolan en längre tid har klagat på underbemanning på förskolan. Områdeschefen Birgitta Andersson säger sig inte veta hur de anställda skulle ha brutit mot avtalet, men hon och pro-aroschefen Pär Eriksson försvarar sitt handlande med att personalens brev innehållit felaktigheter och att det var fel att skicka protestbrevet även till föräldrarna.