Kantzowskas mediautbildning kan läggas ned

Mediautbildningen vid Kantzowska gymnasiet i Surahammar kan vara på väg att läggas ned, eftersom allt färre elever söker. Om planerna blir verklighet får medieelever från många kommuner om några år ännu en gång gå på gymnasiet i Avesta.
Det var för några år sedan som Norra Västman- lands utbildningsförbund avbröt umgänget med gymnasiet i Avesta och istället skrev ett sam-arbetsavtal med Kolbäcksådalens gymnasie- förbund. Medan mediautbildningen förlades till Surahammar tog gymnasiet i Fagersta hand om hotell- och restaurangutbildningen. Sedan kvittade man elever mellan dom båda utbildningarna. Men nu kan mediautbildningen komma att läggas ner. Det är för få som söker dit, anser gymnasie-ledningen.