Döda änder i Västerås

Närmare fyrtio änder har hittats döda i och kring Siggesborgsdammen i Västerås. Enligt Statens Veterinärmedicinska anstalt kan det vara bakterier i vattnet som dödar fåglarna.
Det kan inte heller uteslutas att änderna drabbats av det virus som även orsakat flera trutars död. Den som ser en and ska inte ta i den - bakterierna kan nämligen vara farliga även för människor.