Gymnasiesamarbete över Mälaren

Ett samarbete mellan gymnasierna i Västerås och Eskilstuna håller nu på att bli verklighet, efter att ha diskuterats i flera år.
Det första blygsamma steget blir samverkan om idrottsgymnasier, som kan dra i gång från nästa läsår. Andra tänkbara samarbetsområden som planeras är eftergymnasial yrkesutbildning och handledarutbildning för instruktörer på arbetsplatser.