Arosdöttrar drabbas av uteblivet bidrag

En av det utbildningar som drabbas av de minskade statsbidraget till kommunala vuxenutbildningar är projektet Arosdöttrarna i Västerås.

Som vi berättade igår så får kommunal vuxenutbildning i Västerås fem miljoner kronor mindre att röra sig med nästa år jämfört med i år. Orsaken är att regeringen minskar stadsbidraget till kommunal vuxenutbildning och Arosdöttrarna drabbas.

- Regeringen talar mycket om att bryta utanförskapet och bidragsberoendet och därför är det anmärkingavärt att just  Arosdöttrarna som syftar till det drabbas. Det menar Mariam Afrasiabpour, projektledare för Arosdöttrarna.

Projektet Arosdöttararna erbjuder kvinnor med utländsk bakgrund en möjlighet att avbryta sin isolering och skaffa sig bättre kunskaper i bland annat svenska och i slutändan också ett arbete inom t ex vårdsektorn. Projektet har drivits i fyra år på ABF i Västerås i samarabete med flera myndigheter och utbildningen har varit framgångsrik.

Trettiofem av kvinnor som ansågs vara långt ifrån arbetsmarknaden har idag arbete tack vare Arosdöttrarna och 58 andra kvinnor är på gång. Men nu när Västeårs stad måste dra in antalet kommunala vuxenutbildningsplatser drabbas även Arosdöttrarna, säger Bengt Larsson, verksamhetsledare vid utbildningscentrum.

För de som deltar i Arosdöttrarna har projektet gett både nya kunskaper, mer självkänsla och möjlighet till ett arbete och  många är nu oroliga för framtiden för projektet.