Hallstahammar och Arboga drar sig ur planerat samarbete

Planerna på en gemensam organisation inom miljö- och byggområdet för sex kommunner i länet spricker. Detta efter att först Hallstahammar och nu även Arboga dragit sig ur.

Övriga fyra kommuner som planerat för samarbetet är Surahammar, Skinnskatteberg, Köping och Kungsör.

- Vi ser att förutsättningarna för en samverkan inom ett så stort område som sex kommuner inte ger oss de fördelar vi förväntar oss av en sådan här samverkan - inte ekonomiska och inte när det gäller tillgänglighet till den personal och den service som vi ska lämna till kommuninvånarna och näringslivet i Arboga, säger kommunalrådet i Arboga, Olle Ytterberg.

Han pekar också på att den så kallade ansvarskommittén snart kan komma att lägga fram ett förslag som skulle kunna kullkasta en ny organisation. Om ansvarskommittén skulle komma fram till att man ska organisera miljö- och byggarbetet på ett annat sätt har man skapat en ny organisation för de sex kommunerna som man sedan direkt måste riva upp.

Olle Ytterberg öppnar dock för liknande samarbeten i framtiden, och pekar på det samarbete som finns på flera andra områden mellan Arboga, Köping och Kungsör exempelvis när det gäller räddningstjänsten.

- Där har vi vunnit både i funktion och och ekonomi. Jag tror att vi kommer att se sådana här samarbeten med automatik inom många områden, vi kommer också att tvingas till det för att hålla kostnaderna i schack.