Nya majoriteten fick igenom höjd landstingsskatt

Idag hölls det första fullmäktigemötet i landstinget med den nya majoriteten på sex partier.

Det här är det första fullmäktige i Västmanland på 87 år där inte socialdemokraterna ingår i ledningen.

Den stora frågan på dagordningen var höjd landstingsskatt, och debatten var hård mellan majoriteten på ena sidan och socialdemokraterna och vänsterpartiet på den andra. 

Oppositionspartierna vill inte ha någon skattehöjning alls och anklagas av majoriteten för att inte ha några förslag på hur ekonomin ska räddas.

En anklagelse oppositionspartierna bemöter med att hänvisa till ett möte den 13 december där de ska komma med sin syn på budgeten.

Från var sin talarstol angrep de två sidorna varandra, moderaten Magnus Edlund anförde de borgerliga partierna, miljöpartiet och sjukvårdspartiet i ett försvar av skattehöjningen på 52 öre.

Ett uttryck som återkom i båda lägrens beskrivningar var att landstinget dragit på sig en ”för stor kostym”, bland annat på grund av att Heby byter län. Politikerna från respektive partier säger att landstinget och då främst sjukvården måste minska sina utgifter, det tycktes alla vara eniga om.

Men inte från något håll kom det konkreta besked om var pengarna ska sparas in.

Frågan om skattehöjning gick till votering, och efter rösträkning kunde de sex partierna vid makten räkna sig som segrare med 41 röster mot 35, och fick igenom sitt förslag om en höjd skatt på 52 öre per intjänad hundralapp.

Ett förslag som på vissa håll inom de borgerliga partierna accepterades högst motvilligt.