Kraftig tomtrabatt för nytt Arbogaföretag

Företaget SGS DNA som ska etablera sig i Arboga får betala ett 13 gånger lägre tomtpris än ett annat företag som ska etablera sig på en tomt bara ett liten bit därifrån. Det upprör moderaten Stig Rådman i tekniska nämnden, som tycker att företag som etablerar sig i Arboga borde få liknande villkor.
Stig Rådman poängterar att han är mycket positivt inställd till att SGS DNA etablerar sig i Arboga, och att etableringen sker på just den här tomten, en fråga som annars vållat en del debatt. Däremot tycker han det är fel att företaget får betala ett betydligt lägre pris, 5 kronor per kvadratmeter, än ett annat företag som etablerar sig bara ett stenkast därifrån, det företaget betalar 65 kronor per kvadratmeter. Hade SGS DNA betalat samma kvadratmeterpris hade tomten kostat 1,3 miljoner kronor, nu får man köpa den för 100 000. Enligt kommunens regler ska tomtpriset för företag vara 65 kronor per kvadratmeter eller ett annat pris efter förhandling, men Stig Rådman tycker att det är en absurd tolkning av reglerna att gå ner så lågt som till 5 kronor. Jörgen Johansson, centerpartistisk ordförande i tekniska nämnden, håller inte med, utan menar att kommunen måste anstränga sig när det gäller att få etableringar till orten.